Workshop Motorische ontwikkeling

Workshop Motorische ontwikkeling

Inleiding:

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel bewegingservaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de motorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling.

Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?

We gaan met elkaar kijken hoe de fasen van de motorische ontwikkeling eruit zien, hoe de kwaliteit van bewegen gevormd wordt, en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling.

Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om te ontwikkelen en hen daarin uit te dagen?

 

Inhoud van de workshop:

  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen?
  • Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit?
  • Welke activiteiten kun je aanbieden om de motorische ontwikkeling te ondersteunen?
  • Op welke wijze kun je het dagelijks handelen en materialen gebruiken om te ondersteunen?
  • Hoe kun je blokkades of achterstand onderkennen en weten wat te doen?
  • Hoe kun je de binnen- en buitenruimten inrichten om kinderen optimaal hierin te ondersteunen.

 

Doelgroep:

Deze workshop is gericht op ieder die met kinderen werkt of daarin doceert.

 

Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Werkwijze:

Naast theoretisch kennis zal veel door eigen ondervinding worden aangeboden. Zelf bewegen en ervaren wat kinderen beleven krijgt een belangrijke plaats.

In groepjes wordt de theorie vertaald naar de praktijk in activiteiten.

En door het maken van een plattegrond van de binnen- en buitenruimtes krijgen de deelnemers zicht op de criteria waaraan het inrichten van deze ruimtes zouden moeten voldoen voor jonge kinderen.

 

Materiaal:

Een flap-over is fijn om te gebruiken.

 

Cursusmateriaal:

Na de workshop wordt een hand-out uitgedeeld, geschreven door de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om het boekje over dit onderwerp aan te schaffen bij de trainer i.c. “De motorische ontwikkeling” á € 4,00.

 

Trainer: Hanneke Poot – van der Windt.

Zij is kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher.

Zij is docent binnen de Kinderopvang en basisscholen.