Workshop Sensomotorische ontwikkeling

Workshop Sensomotorische ontwikkeling

 

Inleiding:

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel ervaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de sensomotorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling.

 

Hoe ziet de sensomotorische ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?

We gaan met elkaar kijken hoe de fasen van de sensomotorische ontwikkeling eruit zien, hoe de kwaliteit van bewegen gevormd wordt, en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling. Ook kijken we naar de zintuiglijke ontwikkeling. Wat heeft een kind hierin nodig en waarom?

Als bewegen de basis vormt, welke ondersteuning geeft bewegen dan voor het onderwijs?

Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om aan het onderwijs optimaal deel te nemen?

 

Deze workshop kan in meerdere dagdelen aangeboden worden.

 

Inhoud van de workshop:

De inhoud is onderverdeeld in motorische ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling en kan als zodanig afzonderlijk als workshop worden aangeboden.

  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om zich sensomotorisch te ontwikkelen?
  • Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit?
  • Hoe ziet de zintuiglijke ontwikkeling eruit?
  • Welke activiteiten kun je aanbieden om de sensomotorische ontwikkeling te ondersteunen?
  • Op welke wijze kun je het dagelijks handelen en materialen gebruiken om te ondersteunen?
  • Hoe kun je blokkades of achterstand onderkennen en weten wat te doen?
  • Hoe kun je de binnen- en buitenruimten inrichten om kinderen optimaal hierin te ondersteunen.

 

Doelgroep:

Deze workshop is gericht op ieder die met kinderen werkt of daarin doceert.

 

Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Werkwijze:

Naast theoretisch kennis zal veel door eigen ondervinding worden aangeboden. Zelf bewegen en ervaren wat kinderen beleven krijgt een belangrijke plaats.

In groepjes wordt de theorie vertaald naar de praktijk in activiteiten.

En door het maken van een plattegrond van de binnen- en buitenruimtes krijgen de deelnemers zicht op de criteria waaraan het inrichten van deze ruimtes zouden moeten voldoen voor jonge kinderen.

 

Materiaal:

Een flap-over is fijn om te gebruiken.

 

Cursusmateriaal:

Na de workshop wordt een hand-out uitgedeeld, geschreven door de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om boekjes over dit onderwerp aan te schaffen bij de trainer i.c. “De motorische ontwikkeling” en “De zintuiglijke ontwikkeling” á € 4,00 per stuk

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl