Sensomotorische ontwikkeling

Wat beweegt ons tot spreken

Taal is hét communicatiemiddel bij uitstek! Het is dan ook belangrijk dat ieder mens zijn taal leert kennen, spreken, lezen en begrijpen. Taal ontstaat wanneer er contact is tussen mensen. Als groepleidster heb je daar een hele belangrijke rol in.

Bewegen en ervaren is van Levensbelang

Een kind, in al zijn kwetsbaarheid geboren, gaat zich ontwikkelen tot een onafhankelijk groot mens. Dit vraagt jaren van spelen, slapen, leren, ervaren, denken, doen.

Van groot belang in dit groeiproces is dat het kind de kansen krijgt om zo optimaal mogelijk zich te kunnen ontwikkelen. Wat zijn de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling, welke ondersteuning hebben kinderen echt nodig? Hanneke Poot – van der Windt probeert in dit artikel verschillende aanwijzingen te geven die van levensbelang kunnen zijn voor het kind.

Een nieuwe kijk op bewegen 

Wiegen, schommelen, rollen, draaien… al spelend en bewegend wordt het evenwichtsorgaan van baby’s geprikkeld. Waarom is bewegen en daardoor het prikkelen van de evenwichtsorganen belangrijk bij baby’s, zelfs al in de baarmoeder?

Hanneke Poot – van der Windt vertelt wat evenwicht eigenlijk is en hoe je het evenwicht van kinderen kunt aanspreken zodat het zich goed kan ontwikkelen.

Peuters in beweging

De basis van alles wat een kind leert ligt in de sensomotorische ontwikkeling: het bewegend ervaren van zichzelf en de wereld om het heen. Dit wordt in het eerste levensjaar van een kind het meest intensief doorleeft, maar zet zich verder door in de peutertijd.

Cruciaal is dat deze fasen kwalitatief goed worden doorgemaakt. Is dit bewegend ervaren niet goed, of genoeg geoefend, dan komt dit in de peutertijd het eerst tot uiting. Oefen deze basale fasen dan ook met peuters in spel en beweging!

De kunst van het liefhebben

Jonge kinderen zijn geheel afhankelijk van de volwassenen die hen omringen, voor hen zorgen en hen aandacht geven. Volwassenen die kinderen vasthouden en wiegen, om hen te troosten of om te laten merken dat het fijn is dat hij of zij er is.

Spelletjes met hen doen en oplettend zijn, zodat kinderen krijgen wat ze nodig hebben om te groeien en zich goed te voelen. Liefhebben van kinderen is het vullen van hun ‘emotionele tank’. Hoe doe je dat?

 

Hoe blijf je staande in een groep

Tegenwoordig lijkt het of er steeds meer kinderen onzeker zijn, faalangst hebben en moeite hebben om in een groep te kunnen functioneren. Ze trekken zich liever terug. Ze durven niet te spelen met andere kinderen en gebruiken de televisie en de computer als een vluchthaven waar niets van hen verlangd wordt. Of kinderen gaan zich zo druk gedragen dat zij veel onrust veroorzaken in de groep.

Ouders en leidsters in de kinderopvang; Samen werken aan opvoeden
“Het is soms wel moeilijk”, verzucht een leidster, “de ene ouder ziet je als georganiseerde oppas, de ander verwacht elke maand een observatie van zijn kind en weer een ander vraagt ondersteuning bij het opvoeden. Wat wil ik eigenlijk zelf bieden en wat mogen de ouders van mij verwachten?” Hanneke Poot schrijft over de speciale relatie van ouders en leidsters in de kinderopvang.