Ouderavond: Zintuiglijke ontwikkeling

Ouderavond Zintuiglijke ontwikkeling

Inleiding:

De zintuigen stellen ons in staat om onze buitenwereld waar te nemen.

Om via de zintuigen de wereld te ervaren is er tijd en aandacht nodig om de prikkels tot je te laten komen en ze te verwerken. De zintuiglijke ontwikkeling is heel belangrijk in de sensomotorische ontwikkeling, waarbij bewegen en ervaren een belangrijke samenwerking hebben.

Maar de zintuiglijke ontwikkeling vormt ook de basis voor de cognitieve ontwikkeling.

De eerste 7 jaren van het leven van een kind zijn essentieel voor de latere ontwikkeling op de basisschool. Kinderen moeten in die jaren via de zintuigen ervaringen hebben opgedaan om deze om te kunnen zetten in kennis.

In onze tijd krijgen de kinderen te weinig rust en tijd om hun zintuigen goed te kunnen gebruiken en de gevolgen zijn zichtbaar op de basisschool.

 

Inhoud van de ouderavond:

  • Welke zintuigen hebben we, en op welke wijze kunnen we ze gebruiken?
  • Wat is er voor nodig om de zintuigen positief te prikkelen?
  • Wat zijn de voorwaarden om prikkels die via de zintuigen binnen komen goed te verwerken?
  • Wat zijn de gevolgen als een kind zijn zintuigen niet optimaal heeft kunnen gebruiken?
  • Welke spelletjes en activiteiten vergroten het gebruik van de zintuigen?

 

Literatuur: Op de avond zijn boekjes te koop over dit en andere onderwerpen (€ 4,00 of € 5,00 per stuk).

 

Aantal deelnemers: onbeperkt.

 

Materialen: graag het gebruik van een flap-over.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl