Ouderavond: Ontwikkeling van jongens en meisjes

 

Ouderavond Ontwikkeling van jongens en meisjes

Inleiding:

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de praktijk van alledag al zolang merkbaar is. Welke verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?

Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen te helpen en uit te dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip,waardoor we anders naar hen kunnen kijken en waarderen.

Inhoud van de ouderavond:

Theoretische onderbouwing in het verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes.

  • Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het werkveld?
  •  Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?
  • Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden?
  • Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en ook om tot een eigen identiteit te komen?
  • Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?
  • Hoe bied je deze activiteiten aan?

Aantal deelnemers: onbeperkt

Materialen: graag het gebruik van een flap-over

Literatuur: Op de avond zijn boekjes te koop over dit en andere onderwerpen (€ 4,00 of € 5,00 per stuk).

Trainer: Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl