Workshop Rust en Slaap

Workshop Rust en Slaap

 

Inleiding:

Kinderen hebben veel rust en slaap nodig. In onze tijd, waarin kinderen overspoeld worden door prikkels is het van groot belang dat kinderen genoeg slapen en tijden van rust krijgen om te verwerken wat zij aan prikkels hebben binnengekregen.

Rust is een moment waarbij het kind geen extra prikkels krijgt, een pas op de plaats krijgt om te verwerken wat het allemaal heeft gezien, gehoord, bewogen, gevoeld, etc. etc. Dit is belangrijk om de prikkels te verwerken in de hersenen en zo hun kennis op te slaan. Zo rijpen de hersenen tijdens slapen en rusten!!

Als kinderen te weinig rust krijgen, dus te weinig momenten hebben om hun prikkels te verwerken, ontstaan er hiaten in hun kennis. Zij hebben de prikkels wel ontvangen maar geen tijd gehad om ze een plek te geven. Daarbij kunnen kinderen overprikkeld raken, wat te zien is in hun gedrag. Zij worden narrig, geïrriteerd, snel boos of trekken zich terug, zijn moeilijk aanspreekbaar en er ontstaan snel conflicten.

In de kinderopvang wordt vaak het geluid gehoord dat peuters van ouders niet meer plat mogen, omdat zij anders ’s avonds niet kunnen slapen. Het te kort aan rust en slaap is in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend probleem, in de Kinderopvang, op scholen en in de puberteit. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen: hun gedrag en leerprestaties!

 

Inhoud van de workshop:

  • Wat is rust en wat is slapen?
  • Wat hebben kinderen nodig om tot rust te komen?
  • Wat hebben kinderen nodig om te slapen?
  • Wat zijn de belemmeringen voor kinderen waardoor zij niet tot rust komen en tot slapen?
  • Wat zijn de gevolgen van te kort aan rust en slaap?
  • Wat hebben kinderen nodig om wel tot rust en slaap te komen?
  • Welke ondersteuning hebben kinderen hierin nodig van de volwassenen?

 

Doelgroep:

Een ieder die met kinderen werkt en meer wil weten over ritme en de ontwikkeling van kinderen.

 

Maximum aantal deelnemers: 20

 

Materialen:

De trainer gebruikt een flap-over, en andere materialen worden door haar meegebracht.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl