Ritme

Het bewogen kind

Hoe reageer je op kinderen vol ongerichte energie?

leder mens heeft zijn eigen ritme, zijn le­vensritme. Als een mens in ‘zijn ritme’ is voelt hij zich ontspannen en zichzelf en kan hij goed reageren op de buitenwe­reld en de mensen om hem heen. Voor een kind, dat aan het begin van zijn ont­wikkeling en ontplooiing staat, is het belangrijk dat ouders en opvoeders kinderen de kans geven hun eigen levensritme te leren ontdekken. In onder­staand artikel vertelt Hanneke Poot-van der Windt over de betekenis van ritme en welke invloeden dit heeft op de ontwikkeling van het kind.

Wat is ritme eigenlijk? Waar heeft ritme invloed op en hoe uit dit zich? Hoe komt het dat veel kinderen een slecht ritmegevoel hebben en wat kun je als leidster doen met kinderen die vol ongerichte energie zijn?

 

Het evenwichtige kind

In onze tijd leven we in een hoog ritme. Alles gaat snel, en er is geen rust om een pas op de plaats te houden. Gelukkig kunnen veel kinderen dit ritme aan, maar ook veel niet. Onze kinderen moeten er in mee of ze willen of niet…..of ze het kunnen of niet.

Veel kinderen zijn ongeconcentreerd, overprikkeld, overgevoelig, vertonen druk en onhandelbaar gedrag, zijn niet meer aanspreekbaar. Hanneke Poot- van der Windt, ging op zoek naar de reden van deze reactiepatronen

 

De stilte ontdekken met kinderen

In onze tijd is het leven vaak vol en druk. Voor je het weet is er weer een dag voorbij. Toch zijn er in alledaagse situaties momenten, waarin stilte aanwezig is. Deze momenten zijn waardevol om even aandacht aan te besteden en te beleven. We kunnen dan we stilstaan bij wat we horen en zien. We kunnen de buitenwereld beter waarnemen en ervaren, maar ook onszelf.

 

 

.